În comunitățile propuse ca locație a proiectului se perpetuează disparitățile economice și sociale dintre populația de romi și celelalte etnii, iar în interiorul grupului, balanța echității de gen este dezechilibrată.

 

 Romii nu sunt pe deplin acceptați în activitățile inițiate de ceilalți membrii ai comunității, au acces limitat la resurse, locuri de muncă și activități aducătoare de venit, beneficiind limitat de servicii medicale, sociale sau educație.

 

Lunar în Moșna, comună cu 3.335 locuitori, sunt înregistrate între 400 și 500 de dosare de ajutor social, depuse aproape în totalitate de cetățeni romi.

2

1

Proiectul va determina transformarea locuitorilor din patru comune aparținătoare GAL-ul Podișul Mediașului din Județul Sibiu în cetățeni activi, implicați în dezvoltarea sustenabila a comunităților din care fac parte. Comuna Moșna a fost selectată ca lider al consorțiului care cuprinde și comunele vecine: Bazna, Blăjel și Hoghilag.

 

Conform estimării liderilor locali, peste 60% dintre locuitorii Moșnei aparțin minorității rome. Cu toate acestea, la recensământul din 2011 doar 12,59% dintre cetățeni s-au declarat romi, apartenența la această etnie fiind desconsiderată. Conform datelor oficiale, în comuna Bazna romii reprezintă 28,45% din populație, în Blăjel 17,43%, iar în Hoghilag 24,26%.

4

La încheierea proiectului se va constata diminuarea decalajelor și ameliorarea statutului femeilor rome.

 

Scopul proiectului este dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunităților implicate. Prin cetățenie activă și implicarea tuturor membrilor comunității, vor fi atenuate decalajele dintre romi și ceilalți membrii ai societății, iar femeile vor dobândi un statut mai apropiat de cel al soților lor. Creșterea păsărilor de curte reprezintă declanșatorul unor transformări profunde, dinamizând procesele de dezvoltare participativă, rezultând progres economic și relaționare armonioasă.

Solicitantul proiectului, va folosi avicultura – creșterea puilor de carne și a găinilor ouătoare – drept motivație pentru dinamizarea comunității. Participanții vor beneficia de transfer de cunoștințe si informații noi, vor fi ocupați în creșterea păsărilor generându-și hrana și venituri din avicultură.

 

Această activitate lucrativă va atrage energia întregii comunități, în jurul ei fiind dezbătute, studiate și ameliorate problemele sociale, economice, de mediu înconjurător, de infrastructura și de politici publice cu care se confruntă etnicii romi beneficiari ai proiectului.

3

Printre obiectivele proiectului se numără:

- 600 de rezidenți rurali vulnerabili de etnie romă din GAL-ul Podișul Mediașului, vor dobândi competențe noi și își vor crește capacitatea economică, ridicându-și totodată statutul social și stima de sine prin avicultură.

 

- Pe parcursul a 36 de luni de la debutul proiectului, un număr de 600 de femei din 12 localități  rurale din bazinul Târnavei Mari vor fi consultate prin metode participative cu privire la nevoile și aspirațiile lor în acțiuni de advocacy ameliorându-și ireversibil poziția în familie și societate.

 

- Înainte de încheierea proiectului va fi publicat și distribuit un model inovator de răspunsuri la nevoile grupurilor vulnerabile bazat pe rezultate și bune practici, având avicultura ca motor al dezvoltării comunitare sustenabile și a conviețuirii armonioase.

 

Proiect derulat de

Fundația Open Fields

Proiectul este derulat de Fundația Open Fields și beneficiază de o finanțare în valoare de 215.500 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

Copyright 2021 © Fundatia Open Fields. All rights reserved

RO

EN